Naše služby

Preventivní stomatologie

Preventivní stomatologie je základní obor moderní stomatologie. Pravidelnými návštěvami zubního lékaře lze včas odhalit vznikající problém a včasné řešení je vždy šetrnější a levnější. Mnoha vědeckými studiemi bylo jednoznačně prokázáno, že na čistém zubu nemůže vzniknout kaz ani zánět dásní v okolí zubu, což je v současnosti nejčastější onemocnění dutiny ústní. Proto pacientům doporučujeme návštěvu dentální hygienistky, která provede odbornou instruktáž zubní hygieny a pokud se pacient bude řídit jejími radami, může si být jistý, že žádné další kazy již nevzniknou. Správné čistění zubů zamezí též vzniku chronického zánětu dásní, který časem přechází v parodontitidu s následnou ztrátou zubů.

Zubní výplně

Ošetření zubního kazu patří k nejčastějším výkonům zubního lékařství. Zubní výplně provádíme u všech pacientů v lokálním znecitlivění, zhotovení obnáší důsledné odstranění kazivých hmot a následnou restauraci zubu výplňovým materiálem. Výplně zhotovujeme nejčastěji fotokompozitní (bílé), které již v mnoha ohledech překonaly klasický amalgam. Zhotovení fotokompozitní výplně je technicky i časově náročné a neobejde se bez použití kofferdamu.

Endodoncie

Moderní endodoncie neboli ošetření kořenových kanálků je technicky i časově velmi náročná disciplina, která ale umožňuje zachování zubu i v případech, které by dříve byly odsouzeny k vytržení. V naší ordianci používáme dentální mikroskop, díky kterému jsme schopni poskytovat ošetření nad rámec běžné péče, jako je vyjmutí zalomených nástrojů nebo náprava předchozího neúspěšného ošetření (reendodoncie).

Protetika

Protetika řeší velké ztráty zubních tkání nebo úplné ztráty zubů pomocí onlayí (polokorunek), korunek, můstků nebo snímtelných náhrad. Při zhotovování fixních náhrad používáme moderní, trvanlivé a estetické materiály, nejčasteji keramiku a kompozitní plast.

Zubní chirurgie

Poskytujeme služby na úrovni běžné zubní chirurgie, která obnáší nejčastěji prosté a komplikované extrakce zubů. Náročnější výkony jako je např. extrakce neprořezaných zubů moudrosti odesíláme ke specialistovi v oboru stomatochirurgie.

Zubní implantáty

Ztracené zuby jsme schopni v jednodušších případech nahradit zubním implantátem.

 

MIKROSKOP

Vzhledem k tomu, že práce zubního lékaře probíhá na úrovni zlomků milimetrů, nelze bez zvětšení provádět práci na vysoké úrovni. V naší ordinaci používáme kvalitní německý mikroskop CJ Optik, díky kterému jsme shopni poskytnout špičkové ošetření hlavně v oblasti endodoncie.